Thời gian chơi K8-GAME
Thứ 2, 07/05/2018 0:00:00 đến Chủ Nhật, 15/07/2018 23:59:59 (giờ Việt Nam)
Giải thưởng World Cup tiền mặt

Mỗi người tham gia, sau khi hoàn tất Bước 1 & 2 của K8-GAME, sẽ chia sẻ một phần của 8 TỶ ĐỒNG!
Phần chia sẻ = 8 TỶ ĐỒNG / Tổng số người tham gia.
Giải thưởng tiền mặt sẽ được cập nhật vào tài khoản K8 của người tham gia, sau khi WORLD CUP KẾT THÚC.
Giải thưởng có thể RÚT VỀ NGAY.

Giải thưởng World Cup TUẦN

20 Thẻ Cào, 10,000 VND mỗi Thẻ.
20 người thắng cuộc, đã hoàn tất Bước 1 & 2 của K8-GAME, sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên bởi K8.
10,000 VND Thẻ Cào sẽ được cập nhật vào tài khoản K8 của người tham gia, vào THỨ 3 TUẦN TIẾP THEO.
Giải thưởng có thể RÚT VỀ NGAY.

Giải thưởng World Cup THÁNG

10 Thẻ Cào, 100,000 VND mỗi Thẻ.
10 người thắng cuộc, đã hoàn tất Bước 1 & 2 của K8-GAME, sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên bởi K8.
100,000 VND Thẻ Cào sẽ được cập nhật vào tài khoản K8 của người tham gia, vào NGÀY 5 THÁNG TIẾP THEO.
Giải thưởng có thể RÚT VỀ NGAY.

Giải thưởng ‘Năng Động’ – Facebook "Chia Sẻ" hoặc "Thích"

Khi một người tham gia:
1. Chia sẻ trang www.K8WC.com trên tài khoản Facebook cá nhân, chỉnh chế độ "Công Khai", và.
2. Tag Facebook "K8 Việt Nam" chính thức (fb.com/nck8viet), và.
3. Đạt được 10 Shares (Chia Sẻ), HOẶC 20 Likes (Thích).
sẽ được thưởng một phiếu mua sắm Lazada 100,000 VND. Giải thưởng chỉ có thể nhận một lần cho một người tham gia.