• Thông báo 2019-05-02 09:29:22

    K8 xin thông báo Hình thức gửi tiền All2pays và Eezipay đang bảo trì nâng cấp. K8 sẽ thông báo lại ngay khi hoàn tất. Quý khách vui lòng sử dụng hình thức khác trong thời gian này. Xin cảm ơn!

  • Thông báo 2019-04-19 04:45:46

    K8 xin thông báo Xổ số ILOTTO thị trường Thiên Tân, Tân Cương, Thượng Hải, Fucai3D đang trong thời gian bảo trì. K8 sẽ thông báo lại ngay khi hoàn tất. Quý khách vui lòng tham gia tại các sảnh khác trong thời gian này. Xin cảm ơn!