• thông báo 2019-03-25 13:20:00

    K8 xin thông báo Lịch bảo trì Casino HG ngày 26/03/2019 05:00 - 07:00 (Giờ Việt Nam). Quý khách vui lòng tham gia tại các sảnh khác trong thời gian này. Xin cảm ơn!

  • Thông báo 2019-03-22 09:46:10

    Dịch vụ gửi tiền qua All2Pay hiện đang trong thời gian bảo trì nâng cấp. K8 sẽ thông báo lại ngay khi hoàn tất. Quý khách vui lòng sử dụng hình thức khác trong thời gian bảo trì. Xin cảm ơn!

  • THÔNG BÁO 2019-03-11 13:20:00

    K8 xin thông báo hiện các thị trường Thiên Tân, Tân Cương, Thương Hải, Fucai3D của ILOTO đang bảo trì. K8 sẽ thông báo lại ngay khi hoàn tất. Quý khách vui lòng tham gia tại các sảnh khác trong thời gian này. Xin cảm ơn!