• Thông báo 2019-06-16 17:00:00

    K8 xin thông báo Lịch bảo trì Casino AG Chủ lực và Xổ số ngày 17/06/2019 từ 11:00 - 12:00 (Giờ Việt Nam). Quý khách vui lòng tham gia tại các sảnh khác trong thời gian này. Xin cảm ơn!

  • Xin thông báo 2019-06-04 11:50:44

    K8 xin thông báo ILOTTO thị trường Fucai3D đang bảo trì nâng cấp. K8 sẽ thông báo lại ngay khi hoàn tất. Xin cảm ơn!

  • Thông báo 2019-05-02 09:29:22

    K8 xin thông báo Hình thức gửi tiền All2pays , Eezipay và Ngân Lượng đang bảo trì nâng cấp. K8 sẽ thông báo lại ngay khi hoàn tất. Quý khách vui lòng sử dụng hình thức khác trong thời gian này. Xin cảm ơn!