Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版


Tuần Lễ Vàng TTG, tổng tiền thưởng lên đến hơn 120 Triệu!!!
 1. Thời gian Khuyến Mãi bắt đầu từ lúc 00:00:00 ngày 07/01/2019 - 23:59:59 ngày 13/01/2019 (GMT+8).
 2. Tổng tiền thưởng lên đến hơn 120,000,000VND.
 3. Dánh sách & cơ cấu giải thưởng:
 4. Xếp HạngSố Lượng Giải ThưởngTiền Thưởng
  11VND 35,888,000
  21VND 21,888,000
  31VND 18,888,000
  41VND 11,888,000
  51VND 5,888,000
  6 đến 1611VND 880,000
  17 đến 271VND 5,888,000
  28 đến 3811VND 588,000
 5. Danh sách trò chơi tham gia Khuyến Mãi:
 6. STTTên Trò ChơiSTTTên Trò Chơi
  1Dia De Muertos22Aladdin's Legacy H5
  2Neptune's Gold H523Fu Star H5
  3King Dinosaur24Five Pirates H5
  4Kung Fu Showdown25More Monkeys H5
  5Battle Heroes26Stacks of Cheese
  6Diamond Tower H527Super Kids
  7Lost Temple H528Hot Volcano H5
  8Gem Riches29Fortune Pays H5
  10Wild Triads31Legend Of Link H5
  11Tiny Door Gods32Detective Black Cat
  12Cherry Fortune33Frogs N Flies H5
  13Golden Dragon34Eight Immortals
  14Reels Of Fortune35Gong Xi Fa Cai
  15Golden Amazon36Dolphin Gold H5
  16Monkey Luck37Year of The Monkey H5
  17League Of Champions38Chilli Gold H5
  18ThunderingZeus H539Silver Lion H5
  19Mad Monkey H540Dragon King H5
  20Fire Goddess H541Shark
  21Dynasty Empire42Crazy8s
 7. Điều Khoản & Điều Kiện:
  • Để tham gia chương trình Khuyến Mãi, thành viên cần có doanh thu cược tối thiểu 34 triệu VND.
  • Bảng xếp hạngsẽ được cập nhật mỗi giờ và hiển thị TOP 50 thành viên có doanh thu cược cao nhất.
  • Người chiến thắng phải nằm trong TOP 38 thành viên có tổng doanh thu cược cao nhất tại những trò chơi quy định.
  • Nếu có từ 2 thành viên trở lên đạt doanh thu cược bằng nhau thì sẽ được xếp hạng và nhận thưởng như nhau, chia đến khi đủ 38 giải.
  • Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố sau 3 ngày kể từ khi chương trình Khuyến Mãi kết thúc.
  • Nhà cung cấp có quyền chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc kết thúc chương trình Khuyến Mãi trong bất kỳ thời điểm nào.
  • Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版


Tuần Lễ Vàng TTG, tổng tiền thưởng lên đến hơn 120 Triệu!!!
 1. Thời gian Khuyến Mãi bắt đầu từ lúc 00:00:00 ngày 07/01/2019 - 23:59:59 ngày 13/01/2019 (GMT+8).
 2. Tổng tiền thưởng lên đến hơn 120,000,000VND.
 3. Dánh sách & cơ cấu giải thưởng:
 4. Xếp HạngSố Lượng Giải ThưởngTiền Thưởng
  11VND 35,888,000
  21VND 21,888,000
  31VND 18,888,000
  41VND 11,888,000
  51VND 5,888,000
  6 đến 1611VND 880,000
  17 đến 271VND 5,888,000
  28 đến 3811VND 588,000
 5. Danh sách trò chơi tham gia Khuyến Mãi:
 6. STTTên Trò ChơiSTTTên Trò Chơi
  1Dia De Muertos22Aladdin's Legacy H5
  2Neptune's Gold H523Fu Star H5
  3King Dinosaur24Five Pirates H5
  4Kung Fu Showdown25More Monkeys H5
  5Battle Heroes26Stacks of Cheese
  6Diamond Tower H527Super Kids
  7Lost Temple H528Hot Volcano H5
  8Gem Riches29Fortune Pays H5
  10Wild Triads31Legend Of Link H5
  11Tiny Door Gods32Detective Black Cat
  12Cherry Fortune33Frogs N Flies H5
  13Golden Dragon34Eight Immortals
  14Reels Of Fortune35Gong Xi Fa Cai
  15Golden Amazon36Dolphin Gold H5
  16Monkey Luck37Year of The Monkey H5
  17League Of Champions38Chilli Gold H5
  18ThunderingZeus H539Silver Lion H5
  19Mad Monkey H540Dragon King H5
  20Fire Goddess H541Shark
  21Dynasty Empire42Crazy8s
 7. Điều Khoản & Điều Kiện:
  • Để tham gia chương trình Khuyến Mãi, thành viên cần có doanh thu cược tối thiểu 34 triệu VND.
  • Bảng xếp hạngsẽ được cập nhật mỗi giờ và hiển thị TOP 50 thành viên có doanh thu cược cao nhất.
  • Người chiến thắng phải nằm trong TOP 38 thành viên có tổng doanh thu cược cao nhất tại những trò chơi quy định.
  • Nếu có từ 2 thành viên trở lên đạt doanh thu cược bằng nhau thì sẽ được xếp hạng và nhận thưởng như nhau, chia đến khi đủ 38 giải.
  • Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố sau 3 ngày kể từ khi chương trình Khuyến Mãi kết thúc.
  • Nhà cung cấp có quyền chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc kết thúc chương trình Khuyến Mãi trong bất kỳ thời điểm nào.
  • Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版