Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
Điều Khoản & Điều Kiện

Khuyến mãi diễn ra trong 4 tuần và dành cho tất cả Thành viên.


Giải Đồng:

18/10/2018 – 22/10/2018. Tổng tiền thưởng 230,000,000VND dành cho 200 thành viên có số tiền thắng trong một vòng quay nhiều nhất trong các game: Master Chen, Peking Luck, Caishen’s Gold , 888 Dragons, Monkey Madness, Wolf Gold.

Giải Bạc:

25/10/2018 – 29/10/2018. Tổng tiền thưởng 287,000,000 VND dành cho 200 thành viên có số tiền thắng trong một vòng quay nhiều nhất trong tất cả các game Pragmatic.

Giải vàng:

01/11/2018 – 05/11/2018. Tổng tiền thưởng 330,000,000 VND dành cho 200 thành viên có số tiền thắng trong một vòng quay nhiều nhất trong tất cả các game Pramatic.

Giải Bạch Kim:

08/11/2018 – 12/11/2018 Tổng tiền thưởng 453,000,000 VND dành cho 388 thành viên có tổng số tiền cược nhiều nhất trong tất cả các game Pramatic.

Giải Đồng:
 1. Bắt đầu từ 18/10/2018 12:00 (trưa) - 22/10/2018 12:00 (trưa) GMT + 8.
 2. Điểm số vòng đua:Giá trị tiền thắng trong một lần quay càng cao tương ứng với số tiền đặt cược, điểm số vòng đua càng cao.
 3. Điểm số = Số tiền thắng trong vòng cược cao nhất / Số tiền đặt cược x 1000. (WIN / BET x 1000 = Điểm)
 4. Đặt cược vòng loại tối thiểu mỗi vòng là 7000 VND.
 5. Các Games có hiệu lực:Master Chen; Peking Luck; Caishen's Gold; 888 Dragons; Monkey Madness; Wolf Gold.
 6. 200 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 230,000,000 VND.


Xếp HạngVND
150,000,000
227,800,000
322,000,000
414,000,000
58,000,000
6-102,600,000
11-201,400,000
21-50840,000
51-100560,000
101-200280,000


Giải Bạc:
 1. Bắt đầu từ 25/10/2018 12:00 (trưa) – 29/10/2018 12:00 (trưa) GMT+8
 2. Thành viên thắng cuộc là thành viện có số tiền cược nhiều nhất trong Pragmatic Games.
 3. Điểm số = Tổng số tiền thắng cược trong thời gian khuyến mãi.
 4. Không giới hạn số tiền đặt cược trong Game.
 5. Tất cả các games Pragmatic ngoại trừ 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Queen of Gold.
 6. 200 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 287,000,000 VND.


Xếp HạngVND
163,000,000
235,000,000
327,500,000
417,000,000
510,000,000
6-103,300,000
11-201,800,000
21-501,000,000
51-100700,000
101-200350,000


Giải Vàng:
 1. Bắt đầu từ 01/11/2018 12:00 (trưa) – 05/11/2018 12:00 (trưa) GMT+8
 2. Điểm số vòng đua:Giá trị tiền thắng trong một lần quay càng cao tương ứng với số tiền đặt cược, điểm số vòng đua càng cao.
 3. Điểm số = Số tiền thắng trong vòng cược cao nhất / Số tiền đặt cược x 1000. (WIN / BET x 1000 = Điểm)
 4. Đặt cược vòng loại tối thiểu mỗi vòng là 7000 VND.
 5. Tất cả các games Pragmatic ngoại trừ 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Queen of Gold.
 6. 200 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 330,000,000 VND.


Xếp HạngVND
172,000,000
240,000,000
331,500,000
420,000,000
511,500,000
6-103,800,000
11-202,000,000
21-501,200,000
51-100800,000
101-200400,000


Giải Bạch Kim:
 1. Bắt đầu từ 08/11/2018 12:00 (trưa) – 12/11/2018 12:00 (trưa) GMT+8
 2. Điểm số vòng đua = tổng số tiền cược trong Pragmatic game.
 3. Điểm số = Tổng số tiền đặt cược Pragmatic trong thời gian khuyến mãi.
 4. Không giới hạn số tiền đặt cược trong Game.
 5. Tất cả các games Pragmatic ngoại trừ 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Queen of Gold.
 6. 388 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 453,000,000 VND.


Xếp HạngVND
186,000,000
250,000,000
340,000,000
425,000,000
514,000,000
6-105,000,000
11-202,200,000
21-501,500,000
51-100980,000
101-200450,000
201-300300,000
301-388250,000

Điều Khoản Và Điều Kiện Chung:
 1. Danh sách thành viên trúng thưởng sẽ được thông báo vào Thứ 2 lúc 14:00 GMT+8 bởi Pragmatic Play.
 2. Nếu có 2 thành viên có cùng điểm số, thành viên đạt điểm số cao trước sẽ có vị trí cao hơn.
 3. Điểm số sẽ được cập nhật tự động trên bảng thông báo.
 4. Pragmatic Play có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc hủy khuyến mãi bất kỳ lúc nào.
end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
Điều Khoản & Điều Kiện

Khuyến mãi diễn ra trong 4 tuần và dành cho tất cả Thành viên.


Giải Đồng:

18/10/2018 – 22/10/2018. Tổng tiền thưởng 230,000,000VND dành cho 200 thành viên có số tiền thắng trong một vòng quay nhiều nhất trong các game: Master Chen, Peking Luck, Caishen’s Gold , 888 Dragons, Monkey Madness, Wolf Gold.

Giải Bạc:

25/10/2018 – 29/10/2018. Tổng tiền thưởng 287,000,000 VND dành cho 200 thành viên có số tiền thắng trong một vòng quay nhiều nhất trong tất cả các game Pragmatic.

Giải vàng:

01/11/2018 – 05/11/2018. Tổng tiền thưởng 330,000,000 VND dành cho 200 thành viên có số tiền thắng trong một vòng quay nhiều nhất trong tất cả các game Pramatic.

Giải Bạch Kim:

08/11/2018 – 12/11/2018 Tổng tiền thưởng 453,000,000 VND dành cho 388 thành viên có tổng số tiền cược nhiều nhất trong tất cả các game Pramatic.

Giải Đồng:
 1. Bắt đầu từ 18/10/2018 12:00 (trưa) - 22/10/2018 12:00 (trưa) GMT + 8.
 2. Điểm số vòng đua:Giá trị tiền thắng trong một lần quay càng cao tương ứng với số tiền đặt cược, điểm số vòng đua càng cao.
 3. Điểm số = Số tiền thắng trong vòng cược cao nhất / Số tiền đặt cược x 1000. (WIN / BET x 1000 = Điểm)
 4. Đặt cược vòng loại tối thiểu mỗi vòng là 7000 VND.
 5. Các Games có hiệu lực:Master Chen; Peking Luck; Caishen's Gold; 888 Dragons; Monkey Madness; Wolf Gold.
 6. 200 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 230,000,000 VND.


Xếp HạngVND
150,000,000
227,800,000
322,000,000
414,000,000
58,000,000
6-102,600,000
11-201,400,000
21-50840,000
51-100560,000
101-200280,000


Giải Bạc:
 1. Bắt đầu từ 25/10/2018 12:00 (trưa) – 29/10/2018 12:00 (trưa) GMT+8
 2. Thành viên thắng cuộc là thành viện có số tiền cược nhiều nhất trong Pragmatic Games.
 3. Điểm số = Tổng số tiền thắng cược trong thời gian khuyến mãi.
 4. Không giới hạn số tiền đặt cược trong Game.
 5. Tất cả các games Pragmatic ngoại trừ 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Queen of Gold.
 6. 200 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 287,000,000 VND.


Xếp HạngVND
163,000,000
235,000,000
327,500,000
417,000,000
510,000,000
6-103,300,000
11-201,800,000
21-501,000,000
51-100700,000
101-200350,000


Giải Vàng:
 1. Bắt đầu từ 01/11/2018 12:00 (trưa) – 05/11/2018 12:00 (trưa) GMT+8
 2. Điểm số vòng đua:Giá trị tiền thắng trong một lần quay càng cao tương ứng với số tiền đặt cược, điểm số vòng đua càng cao.
 3. Điểm số = Số tiền thắng trong vòng cược cao nhất / Số tiền đặt cược x 1000. (WIN / BET x 1000 = Điểm)
 4. Đặt cược vòng loại tối thiểu mỗi vòng là 7000 VND.
 5. Tất cả các games Pragmatic ngoại trừ 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Queen of Gold.
 6. 200 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 330,000,000 VND.


Xếp HạngVND
172,000,000
240,000,000
331,500,000
420,000,000
511,500,000
6-103,800,000
11-202,000,000
21-501,200,000
51-100800,000
101-200400,000


Giải Bạch Kim:
 1. Bắt đầu từ 08/11/2018 12:00 (trưa) – 12/11/2018 12:00 (trưa) GMT+8
 2. Điểm số vòng đua = tổng số tiền cược trong Pragmatic game.
 3. Điểm số = Tổng số tiền đặt cược Pragmatic trong thời gian khuyến mãi.
 4. Không giới hạn số tiền đặt cược trong Game.
 5. Tất cả các games Pragmatic ngoại trừ 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Queen of Gold.
 6. 388 người chơi có điểm số cao nhất sẽ chia sẻ giải thưởng 453,000,000 VND.


Xếp HạngVND
186,000,000
250,000,000
340,000,000
425,000,000
514,000,000
6-105,000,000
11-202,200,000
21-501,500,000
51-100980,000
101-200450,000
201-300300,000
301-388250,000

Điều Khoản Và Điều Kiện Chung:
 1. Danh sách thành viên trúng thưởng sẽ được thông báo vào Thứ 2 lúc 14:00 GMT+8 bởi Pragmatic Play.
 2. Nếu có 2 thành viên có cùng điểm số, thành viên đạt điểm số cao trước sẽ có vị trí cao hơn.
 3. Điểm số sẽ được cập nhật tự động trên bảng thông báo.
 4. Pragmatic Play có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc hủy khuyến mãi bất kỳ lúc nào.
end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版