Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
GỬI TỐI THIỂU (VND)THƯỞNGTHƯỞNG TỐI ĐA
(VND)
VÒNG CƯỢCSẢN PHẨMHOÀN TRẢ
200,000128%2,800,00018Slot GameKhông Nhận Cùng Lúc
200,000100%800,00020Xổ SốCách Tham Gia:

 1. Đăng ký tài khoản tại K8 và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.
Điều Khoản & Điều Kiện:
 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/05/2019 đến 23:59:59 ngày 31/05/2019 (Giờ Việt Nam).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu gửi tiền tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.
 3. Thành viên mới cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 4. Thành viên mới sẽ được thưởng tối đa 128% trên số tiền gửi lần đầu tại các sản phẩm Slot Game hoặc Xổ Số tại K8, tối đa lên đến 2,800,000 VND.
 5. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 6. Thành viên mới cần hoàn tất tối đa 20 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng (dựa trên sản phẩm đăng ký nhận thưởng), trước khi yêu cầu rút tiền.
  Ví dụ:

  Chuyển quỹ vào tài khoản Slot Game 200,000 VND
  Nhận Thưởng 128% Khuyến Mãi = 200,000 x 128% = 256,000 VND
  Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 256,000) x 18 = 8,208,000 VND

 7. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.
 8. Ngoài tiền thưởng Chào Mừng thành viên còn có thể nhận thêm tiền thẻ cào điện thoại miễn phí với điều kiện:
  Điều Kiện (VND)Phí Thẻ Cào (VND)
  Gửi tiền lần đầu trên 4,000,00050,000
  Gửi tiền lần đầu trên 6,000,000100,000
  Gửi tiền lần đầu trên 8,000,000150,000
  Gửi tiền lần đầu trên 10,000,000200,000
 9. Các đơn cược ở sản phẩm tương ứng với khuyến mãi tham gia mới được tích lũy vào doanh thu cược. VD: Thành viên chọn khuyến mãi 128% dành cho Slot cần đặt cược ở Slot Game. Đơn cược ở tất cả các sản phẩm ngoài Slot Game sẽ không được tính doanh thu.
 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
GỬI TỐI THIỂU (VND)THƯỞNGTHƯỞNG TỐI ĐA
(VND)
VÒNG CƯỢCSẢN PHẨMHOÀN TRẢ
200,000128%2,800,00018Slot GameKhông Nhận Cùng Lúc
200,000100%800,00020Xổ SốCách Tham Gia:

 1. Đăng ký tài khoản tại K8 và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.
Điều Khoản & Điều Kiện:
 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/04/2019 đến 30/04/2019 (Giờ Việt Nam)..
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu gửi tiền tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.
 3. Thành viên mới cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 4. Thành viên mới sẽ được thưởng tối đa 128% trên số tiền gửi lần đầu tại các sản phẩm Slot Game hoặc Xổ Số tại K8, tối đa lên đến 2,800,000 VND.
 5. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 6. Thành viên mới cần hoàn tất tối đa 20 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng (dựa trên sản phẩm đăng ký nhận thưởng), trước khi yêu cầu rút tiền.
  Ví dụ:

  Chuyển quỹ vào tài khoản Slot Game 200,000 VND
  Nhận Thưởng 128% Khuyến Mãi = 200,000 x 128% = 256,000 VND
  Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 256,000) x 18 = 8,208,000 VND

 7. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.
 8. Ngoài tiền thưởng Chào Mừng thành viên còn có thể nhận thêm tiền thẻ cào điện thoại miễn phí với điều kiện:
  Điều Kiện (VND)Phí Thẻ Cào (VND)
  Gửi tiền lần đầu trên 4,000,00050,000
  Gửi tiền lần đầu trên 6,000,000100,000
  Gửi tiền lần đầu trên 8,000,000150,000
  Gửi tiền lần đầu trên 10,000,000200,000
 9. Các đơn cược ở sản phẩm tương ứng với khuyến mãi tham gia mới được tích lũy vào doanh thu cược. VD: Thành viên chọn khuyến mãi 128% dành cho Slot cần đặt cược ở Slot Game. Đơn cược ở tất cả các sản phẩm ngoài Slot Game sẽ không được tính doanh thu.
 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版