Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
Điều Khoản & Điều Kiện

Tổng Tiền Cược Thua Tuần TrướcTiền ThưởngDoanh Thu Cược
Trên 3,300,000 VND60,000 VND3 Vòng Cược
Trên 9,900,000 VND130,000 VND
Trên 16,500,000 VND200,000 VND
Trên 33,000,000 VND630,000 VND
Trên 99,000,000 VND2,000,000 VND
Trên 165,000,000 VND3,000,000 VND
Trên 330,000,000 VND6,300,000 VND
Trên 3,300,000,000 VND63,000,000 VND


Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018 (GMT+7).


Yêu Cầu

Vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần ( trong 48 giờ ) những thành viên hợp lệ liên hệ chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được đăng ký chương trình khuyến mãi nhận thưởng.Quá thời gian quy định thành viên không lên đăng ký coi như tự ý từ bỏ nhận thưởng.


Nội Quy Khuyến Mãi:
 1. Thời gian khuyến mãi được tính từ 00:00:00 thứ 2 đến 23:59:59 chủ nhật hàng tuần.
 2. Khuyến mãi được tính dựa trên số tiền thua thực tế trong tuần. (Tiền Gửi - Tiền Rút - Số Dư Hiện Có). Tiền Hoàn trả và Khuyến mãi sẽ không được tích lũy vào tiền cược thua.
 3. Chương trình khuyến mãi dành cho những thành viên có tiền cược thua của tuần trước và được tham gia khuyến mãi vào tuần kế tiếp.
 4. Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản.Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình.
  Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan.
 5. K8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa nội dung, điều khoản, chấm dứt chương trình khuyến mãi hoặc giới hạn quyền tham gia bất cứ chương trình khuyến mãi nào của khách hàng mà không cần thông báo trước. K8 dựa vào các Điều kiện và điều khoản để áp dụng.
 6. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
Điều Khoản & Điều Kiện

Tổng Tiền Cược Thua Tuần TrướcTiền ThưởngDoanh Thu Cược
Trên 3,300,000 VND60,000 VND3 Vòng Cược
Trên 9,900,000 VND130,000 VND
Trên 16,500,000 VND200,000 VND
Trên 33,000,000 VND630,000 VND
Trên 99,000,000 VND2,000,000 VND
Trên 165,000,000 VND3,000,000 VND
Trên 330,000,000 VND6,300,000 VND
Trên 3,300,000,000 VND63,000,000 VND


Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018 (GMT+7).


Yêu Cầu

Vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần ( trong 48 giờ ) những thành viên hợp lệ liên hệ chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được đăng ký chương trình khuyến mãi nhận thưởng.Quá thời gian quy định thành viên không lên đăng ký coi như tự ý từ bỏ nhận thưởng.


Nội Quy Khuyến Mãi:
 1. Thời gian khuyến mãi được tính từ 00:00:00 thứ 2 đến 23:59:59 chủ nhật hàng tuần.
 2. Khuyến mãi được tính dựa trên số tiền thua thực tế trong tuần. (Tiền Gửi - Tiền Rút - Số Dư Hiện Có). Tiền Hoàn trả và Khuyến mãi sẽ không được tích lũy vào tiền cược thua.
 3. Chương trình khuyến mãi dành cho những thành viên có tiền cược thua của tuần trước và được tham gia khuyến mãi vào tuần kế tiếp.
 4. Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản.Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình.
  Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan.
 5. K8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa nội dung, điều khoản, chấm dứt chương trình khuyến mãi hoặc giới hạn quyền tham gia bất cứ chương trình khuyến mãi nào của khách hàng mà không cần thông báo trước. K8 dựa vào các Điều kiện và điều khoản để áp dụng.
 6. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版