Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/05/2019 đến 23:59:59 ngày 31/05/2019 (Giờ Việt Nam).Nội Dung chương Trình

Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu sau đây :

 • English Premier League
 • Spain Primera Laliga
 • Italia Serie A
 • France Ligue 1
 • UEFA Champions League

Thành viên sẽ được thưởng tối đa 100% tiền thắng khi có vé cược xiên hợp lệ.Cược Xiên Combo , Xiên tổ hợp sẽ không được tính.Số tiền thưởng tối đa lên đến 300,000,000 VND.

Các trận đấu trong cược xiên phải nằm trong 5 giải đấu quy định của chương trình Khuyến mãi. Tỷ lệ cược của mỗi trận trong cược xiên không được dưới 1.5 (DEC).Các Loại Cược XiênTiền ThưởngVòng Cược Yêu Cầu
Xiên 35% Tiền Thưởng1 Vòng Cược
Xiên 410% Tiền Thưởng
Xiên 515% Tiền Thưởng
Xiên 620% Tiền Thưởng
Xiên 730% Tiền Thưởng
Xiên 840% Tiền Thưởng
Xiên 950% Tiền Thưởng
Xiên 1060% Tiền Thưởng
Xiên 1170% Tiền Thưởng
Xiên 1280% Tiền Thưởng
Xiên 1390% Tiền Thưởng
Xiên 14 trận trở lênTối đa 100% Tiền Thưởng


Điều Khoản & Điều Kiện
 1. Trong vòng 48 giờ thành viên cung cấp mã vé cược xiên hợp lệ cho nhân viên Chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được kiểm tra và cập nhật tiền thưởng.Thời gian kiểm tra và cập nhật tiền thưởng chậm nhất trong vòng 24 giờ.Thành viên có thể rút tiền ngay sau khi đạt đủ 1 vòng doanh thu cược của khuyến mãi.
 2. Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu của chương trình quy định.Tỷ lệ cược của mỗi trận xiên không được dưới 1.5 (DEC).
 3. Trong vé cược xiên nếu có 1 trận đấu có tỷ lệ cược dưới 1.5 ( DEC) thì coi như vé cược xiên không hợp lệ.
 4. Nếu trong vé cược xiên có 1 trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì vẫn được tính những trận xiên còn lại.
  Ví dụ :
  Thành viên có vé cược xiên 7 và trong đó có 1 trận bị hủy hoặc hoãn thì vé cược xiên đó được tính thành Xiên 6.
  Số tiền thưởng của cược Xiên 6 là : 20%.
 5. Chương trình khuyến mãi không được hưởng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
  Thời gian kết thúc của khuyến mãi vào ngày 31 tháng 01 năm 2019 ( GMT+7 ).
 6. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ dựa trên số tiền thắng cược của 1 vé cược xiên hợp lệ.
  Ví dụ : Thành viên có vé cược Xiên 8 và tiền đặt cược là 1,000 VND, tiền thắng cược là 50,000VND.
  Cách tính : 50,000 x 40% = 20,000VND. ( tiền thưởng ).
 7. Thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5; hoặc trận đấu hủy, hòa, cược vô hiệu hoặc cược đối lập sẽ không tính vào doanh thu cược của khuyễn mãi.
 8. Mỗi thành viên chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi một lần.
  Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản.
  Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình.
 9. Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan.
 10. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến khuyến mãi thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về K8, nhưng K8 luôn cố gắng hết sức để xử lý theo cách tốt nhất cho hai bên. K8 sẽ không xem xét mọi khiếu nại của thành viên hoặc bên thứ ba liên quan sau khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 11. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ ngày 01/06/2019 đến 30/06/2019 (Giờ Việt Nam)Nội Dung chương Trình

Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu sau đây :

 • English Premier League
 • Spain Primera Laliga
 • Italia Serie A
 • France Ligue 1
 • UEFA Champions League

Thành viên sẽ được thưởng tối đa 100% tiền thắng khi có vé cược xiên hợp lệ.Cược Xiên Combo , Xiên tổ hợp sẽ không được tính.Số tiền thưởng tối đa lên đến 300,000,000 VND.

Các trận đấu trong cược xiên phải nằm trong 5 giải đấu quy định của chương trình Khuyến mãi. Tỷ lệ cược của mỗi trận trong cược xiên không được dưới 1.5 (DEC).Các Loại Cược XiênTiền ThưởngVòng Cược Yêu Cầu
Xiên 35% Tiền Thưởng1 Vòng Cược
Xiên 410% Tiền Thưởng
Xiên 515% Tiền Thưởng
Xiên 620% Tiền Thưởng
Xiên 730% Tiền Thưởng
Xiên 840% Tiền Thưởng
Xiên 950% Tiền Thưởng
Xiên 1060% Tiền Thưởng
Xiên 1170% Tiền Thưởng
Xiên 1280% Tiền Thưởng
Xiên 1390% Tiền Thưởng
Xiên 14 trận trở lênTối đa 100% Tiền Thưởng


Điều Khoản & Điều Kiện
 1. Trong vòng 48 giờ thành viên cung cấp mã vé cược xiên hợp lệ cho nhân viên Chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được kiểm tra và cập nhật tiền thưởng.Thời gian kiểm tra và cập nhật tiền thưởng chậm nhất trong vòng 24 giờ.Thành viên có thể rút tiền ngay sau khi đạt đủ 1 vòng doanh thu cược của khuyến mãi.
 2. Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu của chương trình quy định.Tỷ lệ cược của mỗi trận xiên không được dưới 1.5 (DEC).
 3. Trong vé cược xiên nếu có 1 trận đấu có tỷ lệ cược dưới 1.5 ( DEC) thì coi như vé cược xiên không hợp lệ.
 4. Nếu trong vé cược xiên có 1 trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì vẫn được tính những trận xiên còn lại.
  Ví dụ :
  Thành viên có vé cược xiên 7 và trong đó có 1 trận bị hủy hoặc hoãn thì vé cược xiên đó được tính thành Xiên 6.
  Số tiền thưởng của cược Xiên 6 là : 20%.
 5. Chương trình khuyến mãi không được hưởng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
  Thời gian kết thúc của khuyến mãi vào ngày 30 tháng 04 năm 2019 ( GMT+7 ).
 6. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ dựa trên số tiền thắng cược của 1 vé cược xiên hợp lệ.
  Ví dụ : Thành viên có vé cược Xiên 8 và tiền đặt cược là 1,000 VND, tiền thắng cược là 50,000VND.
  Cách tính : 50,000 x 40% = 20,000VND. ( tiền thưởng ).
 7. Thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5; hoặc trận đấu hủy, hòa, cược vô hiệu hoặc cược đối lập sẽ không tính vào doanh thu cược của khuyễn mãi.
 8. Mỗi thành viên chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi một lần.
  Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản.
  Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình.
 9. Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan.
 10. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến khuyến mãi thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về K8, nhưng K8 luôn cố gắng hết sức để xử lý theo cách tốt nhất cho hai bên. K8 sẽ không xem xét mọi khiếu nại của thành viên hoặc bên thứ ba liên quan sau khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 11. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版