Hủy bỏ
Thời gian chương trình:

01-08-2018 đến ngày 31-08-2018NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI
TỐI THIỂU
THƯỞNG THƯỞNG
TỐI ĐA
VÒNG
CƯỢC
Áp dụng duy nhất tại AG Live Casino
2,000,000 500% 10,000,000 VND 100LƯU Ý:

  • Thời gian hoàn thành vòng cược: chủ nhật của tuần kế tiếp
  • Doanh thu cược chỉ tính đối với các đơn cược tại sảnh AG Live Casino
  • Doanh thu cược yêu cầu: 1,200,000,000
  • Ví dụ: Tiền gửi: 2,000,000 VND - Tham gia khuyến mãi gửi tiền tại AG Live Casino
  • Cách tính:
  • (2,000,000 + 10,000,000) x 100
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
  1. Mỗi thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi một lần duy nhất.
  2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
  3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trước 23:59:59 ngày chủ nhật của tuần kế tiếp. Nếu không hoàn thành yêu cầu doanh thu, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
  4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP