Hủy bỏ
Thời gian chương trình:

1/7/2018 Đến 31/7/2018NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TỎNG TIỀN GỬI CỦA THÁNG TRƯỚC THƯỞNG THƯỞNG
TỐI ĐA
VÒNG
CƯỢC
THỜI GIAN HOÀN
THÁNG TRƯỚC
Áp dụng với tất cả sản phẩm K8
2,000,000 Đến 4,999,000 18% 1,000,000
VND
12 30 NGÀY
5,000,000 Đến 9,999,000 28% 3,000,000
VND
15 30 NGÀY
10,000,000 Đến 14,999,000 38% 6,000,000
VND
20 30 NGÀY
≥ 15,000,000 48% 10,000,000
VND
22 30 NGÀYLƯU Ý:

 • Doanh thu cược được tính tại tất cả các sảnh
 • Doanh thu cược yêu cầu dựa trên loại khuyến mãi thưởng mà QK được hưởng
 • Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi nạp lại
 • Cách tính:
 • 18%: (200,000 + 36,000) X 12= 2,832,000
 • 28%: (200,000 + 56,000) X 15= 3,840,000
 • 38%: (200,000 + 76,000) X 20= 5,520,000
 • 48%: (200,000 + 96,000) X 22= 6,512,000
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
 1. Mức tiền gửi tối thiểu yêu cầu của khuyến mãi là 200 ngàn VND.
 2. Khuyến mãi nạp lại có thể tham gia đồng thời cùng với chương trình khuyến mãi hoàn trả.
 3. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho giao dịch gửi tiền lần đầu trong tháng.
 4. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 6. Khách hàng cần nạp tiền tối thiểu 2 lần trong tháng trước đó.
 7. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.