Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
CẤP SAOTHƯỞNGTHƯỞNG TỐI ĐA
(VND)
GỬI TỐI THIỂU
(VND)
SẢN PHẨMHOÀN TRẢ
110%500,000200,000Live CasinoNhận Cùng Lúc
210%1,000,000200,000
310%2,000,000200,000
4 trở lênThành viên VIP - Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc "Hỗ trợ trực tuyến") để nhận thưởng độc quyền.


Cách Tham Gia:

 1. Thành viên chỉ cần gửi tiền mỗi ngày sẽ được nhận ngay tiền thưởng nạp lại lên đến 2,000,000 VND.
 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" hoặc liên hệ nhân viên chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào ngày hôm sau sau khi đạt đủ điều kiện của chương trình khuyến mãi.
 4. Tiền thưởng 10% sẽ dựa trên tổng tiền gửi của ngày đăng ký khuyến mãi.
Điều Khoản & Điều Kiện
 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/03/2019 đến 23:59:59 ngày 31/03/2019 (Giờ Việt Nam).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tại K8.
 3. Thành viên cần tiến hành gửi tiền tối thiểu 200,000 VND trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
 4. Mỗi thành viên được nhận duy nhất 1 lần cho tiền thưởng nạp lại mỗi ngày khi cược tại các sảnh Live Casino trực tuyến.
 5. Thành viên cần hoàn tất 15 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng trước khi nhận thưởng. Không giới hạn số lần gửi tiền để nhận thưởng. Doanh thu cược sẽ được tính lũy kể từ lần gửi tiền đầu tiên trong ngày. Nếu thành viên gửi tiền nhiều lần trong ngày, tiền thưởng sẽ được tính dựa trên số lần gửi tiền mà thành viên hoàn thành được doanh thu cược yêu cầu.
  Ví dụ:

  Thành viên gửi tiền 3 lần. Mỗi lần 200,000 VND. Tổng gửi 600,000 VND.
  Doanh thu cược yêu cầu: (600,000 + 60,000) x 15 = 9,900,000 VND.
  Doanh thu cược tích lũy của thành viên là: 7,000,000.
  Thành viên không đạt yêu cầu nhận thưởng 60,000, do doanh thu tích lũy dưới 9,900,000 VND. Nhưng thành viên sẽ đạt yêu cầu nhận thưởng 40,000 VND dựa trên 2 lần gửi tiền đầu (Tiền thưởng 400,000 x 10% = 40,000 VND , Doanh thu cược yêu cầu: (400,000 + 40,000) x 15 = 6,600,000).
  Doanh thu cược được tính từ 00:00:00 (GMT+7) đến 23:59:59 (GMT+7) mỗi ngày.

 6. Sau khi đạt đủ điều kiện doanh thu cược, thành viên cần liên hệ K8 vào ngày hôm sau để đăng ký nhận thưởng, tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 60 phút.
 7. Trong ngày hôm sau nếu thành viên không liên hệ K8 để đăng ký nhận thưởng, tiền thưởng sẽ mất hiệu lực.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
CẤP SAOTHƯỞNGTHƯỞNG TỐI ĐA
(VND)
GỬI TỐI THIỂU
(VND)
SẢN PHẨMHOÀN TRẢ
110%500,000200,000Live CasinoNhận Cùng Lúc
210%1,000,000200,000
310%2,000,000200,000
4 trở lênThành viên VIP - Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc "Hỗ trợ trực tuyến") để nhận thưởng độc quyền.


Cách Tham Gia:

 1. Thành viên chỉ cần gửi tiền mỗi ngày sẽ được nhận ngay tiền thưởng nạp lại lên đến 2,000,000 VND.
 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" hoặc liên hệ nhân viên chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào ngày hôm sau sau khi đạt đủ điều kiện của chương trình khuyến mãi.
 4. Tiền thưởng 10% sẽ dựa trên tổng tiền gửi của ngày đăng ký khuyến mãi.
Điều Khoản & Điều Kiện
 1. 00:00:00 ngày 01/04/2019 đến 23:59:59 ngày 30/04/2019 (Giờ Việt Nam).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tại K8.
 3. Thành viên cần tiến hành gửi tiền tối thiểu 200,000 VND trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
 4. Mỗi thành viên được nhận duy nhất 1 lần cho tiền thưởng nạp lại mỗi ngày khi cược tại các sảnh Live Casino trực tuyến.
 5. Thành viên cần hoàn tất 15 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng trước khi nhận thưởng. Không giới hạn số lần gửi tiền để nhận thưởng. Doanh thu cược sẽ được tính lũy kể từ lần gửi tiền đầu tiên trong ngày. Nếu thành viên gửi tiền nhiều lần trong ngày, tiền thưởng sẽ được tính dựa trên số lần gửi tiền mà thành viên hoàn thành được doanh thu cược yêu cầu.
  Ví dụ:

  Thành viên gửi tiền 3 lần. Mỗi lần 200,000 VND. Tổng gửi 600,000 VND.
  Doanh thu cược yêu cầu: (600,000 + 60,000) x 15 = 9,900,000 VND.
  Doanh thu cược tích lũy của thành viên là: 7,000,000.
  Thành viên không đạt yêu cầu nhận thưởng 60,000, do doanh thu tích lũy dưới 9,900,000 VND. Nhưng thành viên sẽ đạt yêu cầu nhận thưởng 40,000 VND dựa trên 2 lần gửi tiền đầu (Tiền thưởng 400,000 x 10% = 40,000 VND , Doanh thu cược yêu cầu: (400,000 + 40,000) x 15 = 6,600,000).
  Doanh thu cược được tính từ 00:00:00 (GMT+7) đến 23:59:59 (GMT+7) mỗi ngày.

 6. Sau khi đạt đủ điều kiện doanh thu cược, thành viên cần liên hệ K8 vào ngày hôm sau để đăng ký nhận thưởng, tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 60 phút.
 7. Trong ngày hôm sau nếu thành viên không liên hệ K8 để đăng ký nhận thưởng, tiền thưởng sẽ mất hiệu lực.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版