Hủy bỏ
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI: DÀI HẠN

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA : THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ K8

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU:

  1. GỬI CODE GIỚI THIỆU CHO NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU (NDGT).
  2. NGƯỜI GIỚI THIỆU CẦN GỬI TIỀN TỐI THIỂU 300,000 VND.

CHẾ ĐỘ TẶNG THƯỞNG:

  1. NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG KHI:
SỐ NGƯỜI
GIỚI THIỆU
TỔNG TIỀN GỬI
TRONG VÒNG 30 NGÀY
THƯỞNG VÒNG CƯỢC
YÊU CẦU
1 ≥1,000,000
VND
100,000
VND
5
1 ≥2,000,000
VND
200,000
VND
5
1 ≥3,000,000
VND
300,000
VND
5
  1. THƯỞNG LẦN 2 KHI:
SỐ NGƯỜI
GIỚI THIỆU
THỜI
GIAN
SỐ TIỀN
GỬI
THƯỞNG VÒNG CƯỢC
YÊU CẦU
5 TRONG VÒNG
14 NGÀY
≥1,000,000
VND
200,000
VND
5
  1. THƯỞNG LẦN 3 KHI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU TĂNG CẤP BẬC SAO TRONG VÒNG 90 NGÀY:
CẤP SAO THƯỞNG VÒNG CƯỢC
YÊU CẦU
4 SAO 5,000,000
VND
1
5 SAO 10,000,000
VND
1
6 SAO 20,000,000
VND
1

CÁCH ĐĂNG KÝ:

*Sau khi đạt yêu cầu nhận thưởng, gửi email với tiêu đề: “Giới thiệu thành viên mới”, cung cấp tên đăng nhập của người giới thiệu và người được giới thiệu gửi đến [email protected]
*Bản đăng ký khuyến mãi phải được gửi trong vòng 30 ngày sau khi người được giới thiệu đạt yêu cầu nhận thưởng, nếu vượt quá thời gian, quý khách sẽ không được nhận khuyến mãi này.

Liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàngđể được hỗ trợ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

  1. KHUYẾN MÃI NÀY CÓ THỂ THAM GIA CÙNG CÁC KHUYẾN MÃI KHÁC
  2. NGƯỜI GIỚI THIỆU GỬI TIỀN TỐI THIỂU 300,000 VND & CƯỢC TỐI THIỂU 1 VÁN TRƯỚC KHI NHẬN THƯỞNG.
  3. NGƯỜI GIỚI THIỆU VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU KHÔNG PHẢI ĐẠI LÝ K8 VÀ KHÔNG THUỘC THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI LÝ.
  4. THÀNH VIÊN ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN K8 TRƯỚC ĐÓ KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀ CHỈ THUỘC 1 NGƯỜI GIỚI THIỆU.
  5. CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG TẠI K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)