Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
Gửi Tối Thiểu (VND)THƯỞNGVòng CượcSản Phẩm
200,000 VND2%1Tất cả


Cách Tham Gia:

Gửi Tiền thông qua cổng thanh toán QRPay - Ví Điện Tử - ATM Online

Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật ngay sau khi tiền gửi ghi có vào tài khoản K8.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/01/2019 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 ( GMT+7 ).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên K8 ("thành viên hợp lệ").
 3. Tất cả các giao dịch gửi tiền trong thời gian Khuyến Mãi đều có thể nhận thưởng. Không giới hạn số lần nhận thưởng và số tiền tối đa nhận thưởng.
 4. Khuyến mãi có thể tham gia cùng lúc với chương trình khuyến mãi hoàn trả.
 5. Thành viên cần hoàn thành doanh thu cược 1 lần tiền gửi cộng tiền thưởng trước khi thực hiện rút tiền.
 6. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 7. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
Gửi Tối Thiểu (VND)THƯỞNGVòng CượcSản Phẩm
200,000 VND2%1Tất cả


Cách Tham Gia:

Gửi Tiền thông qua cổng thanh toán QRPay - Ví Điện Tử - ATM Online

Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật ngay sau khi tiền gửi ghi có vào tài khoản K8.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/01/2019 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 ( GMT+7 ).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên K8 ("thành viên hợp lệ").
 3. Tất cả các giao dịch gửi tiền trong thời gian Khuyến Mãi đều có thể nhận thưởng. Không giới hạn số lần nhận thưởng và số tiền tối đa nhận thưởng.
 4. Khuyến mãi có thể tham gia cùng lúc với chương trình khuyến mãi hoàn trả.
 5. Thành viên cần hoàn thành doanh thu cược 1 lần tiền gửi cộng tiền thưởng trước khi thực hiện rút tiền.
 6. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 7. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版