Hủy bỏ


Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018

Điều Khoản & Điều Kiện
 1. Áp dụng cho tất cả thành viên đã gửi tiền thành công tại K8.
 2. Thành viên có vé cược thua hợp lệ tại các Sảnh Thể thao và có số đuôi may mắn như sau sẽ được hoàn trả tiền cược tương ứng :

  Mã Cược Có Số Đuôi Tỷ Lệ
  Tiền Cược
  Tối Thiểu
  Tiền Thưởng
  Tối Đa
  Áp Dụng
  8 8% 200,000 VND 8,000,000 VND Sảnh Thể Thao
  88 18%
  888 38%
  8888 68%
  88888 88%
 3. Số tiền cược tối thiều : 200,000 VND
 4. Số tiền thưởng tối đa : 8,000,000 VND
 5. Doanh thu cược yêu cầu : 3 Vòng
 6. Thời gian được tính từ 00:00:00 đến 23:59:59 trong ngày.
  Ví dụ:

  Mã số vé cược : 652988888
  Số tiền cược thua : 1,000,000 VND
  Tỷ Lệ thưởng : 88%
  Tiền hoàn cược thua : 1,000,000 * 88% = 880,000 VND
  Doanh thu cược yêu cầu : 2,640,000 VND

 7. Vé cược thua sẽ không được tính nếu thành viên chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu của chương trình khuyến mãi gửi tiền lần đầu.
 8. Các vé cược hòa , hủy , vô hiệu, cược hai bên và cược trong Number Game sẽ không được tính là vé cược hợp lệ.
 9. Thành viên cần liên hệ nhân viên Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và cung cấp mã vé cược để được nhận thưởng, trong vòng 24 giờ sau khi vé cược được thanh toán.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP