Hủy bỏ
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA GIẢI TRÍ K8

Điều Khoản & Điều Kiện:

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại các sảnh Live Casino dựa trên tổng doanh thu cược trong tuần, cao nhất lên đến 1.00% không phân cấp độ sao của thành viên.

DOANH THU Casino Trực Tuyến
Sảnh AG Các Sảnh Khác
(EBET, MG, HG)
Dưới 80 triệu 0.60% 0.50%
Từ 80 triệu đến dưới 200 triệu 0.65% 0.55%
Từ 200 triệu đến dưới 600 triệu 0.70% 0.60%
Từ 600 triệu đến dưới 1,2 tỷ 0.80% 0.68%
Từ 1,2 tỷ đến dưới 5 tỷ 0.90% 0.80%
Từ 5 tỷ trở lên 1.00% 0.88%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.
3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.
4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.
5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.
6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.
7. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ÁP DỤNG.