Hủy bỏ
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA GIẢI TRÍ K8

Điều Khoản & Điều Kiện:

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại trò chơi Slot Game lên đến 1.5% dựa trên cấp độ của thành viên với tổng số tiền đặt cược hợp lệ trong tuần.

Casino Trực Tuyến Cấp độ AG Opus Ebet MG HG
1 sao 1.00% 0.80% 0.80% 0.40% 0.40%
2 sao 1.00% 0.85% 0.85% 0.50% 0.50%
3 sao 1.00% 0.90% 0.90% 0.60% 0.60%
4 sao 1.00% 0.95% 0.95% 0.70% 0.70%
5 sao(VIP) 1.00% 1.00% 1.00% 0.80% 0.80%
6 sao(kim cương VIP) 1.00% 1.00% 1.00% 0.90% 0.90%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.
3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.
4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.
5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.
6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.
7. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ÁP DỤNG.