Hủy bỏ

Đang Tải Trang

Vip K8Vietnam: Thành viên Vip K8| Chính sách thành viên Vip

Đang Tải TrangTổng doanh thu cược tuần tại 1 sảnh đạt từ
3,000,000,000VND trở lên

Casino Slot Thể Thao Xổ Số
Sảnh AG Sảnh Khác
1% 0.7% 1% 1% 1%

Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 9,000,000,000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi hoặc 1 lần gửi tiền từ 1,500,000,000 VND trở lên với 2 vòng cược, đồng thời không rút tiền trong thời gian tăng cấp sao

Casino Slot Thể Thao Xổ Số
Sảnh AG Sảnh Khác
1% 0.8% 1% 1% 1%

1 lần gửi tiền từ 6,000,000,000 VND trở lên với 8 vòng cược, đồng thời không rút tiền trong thời gian tăng cấp sao

Casino Slot Thể Thao Xổ Số
Sảnh AG Sảnh Khác
1% 0.9% 1% 1% 1%