Hủy bỏ
Thời gian chương trình:

16/07/2018 Đến 31/07/2018NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI
TỐI THIỂU
THƯỞNG HOÀN TRẢ 1% THƯỞNG
TỐI ĐA
VÒNG
CƯỢC
THỜI GIAN
200,000 10% NHẬN CÙNG LÚC 10,000,000 VND 8 30
200,000 35% NHẬN CÙNG LÚC 5,000,000 VND 12 30
200,000 100% KHÔNG NHẬN CÙNG LÚC 1,000,000 VND 22 30LƯU Ý:

 • Doanh thu cược được tính tại tất cả các sảnh
 • Doanh thu cược yêu cầu dựa trên loại khuyến mãi thưởng mà QK lựa chọn:
 • Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi gửi tiền lần đầu
 • Cách tính:
 • 10%: (200,000 + 20,000) X 8= 1,760,000
 • 35%: (200,000 + 70,000) X 12= 3,240,000
 • 100%: (200,000 + 200,000) X 22= 8,800,000
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
 1. Khuyến mãi 10% và 35% có thể tham gia đồng thời cùng với chương trình khuyến mãi hoàn trả.
 2. Quý khách chỉ được lựa chọn một trong 3 loại khuyến mãi (10%, 35% hoặc 100%) thưởng gửi tiền lần đầu.
 3. Khuyến mãi chỉ được áp dụng với thành viên nạp tiền lần đầu tại K8. Tiền gửi lần đầu được tính bằng tổng số tiền nạp của thành viên trước khi bắt đầu cược.
 4. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 6. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.