Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
CẤP SAOGỬI TỐI THIỂU
(VND)
THƯỞNGTHƯỞNG TỐI ĐA
(VND)
VÒNG CƯỢCSẢN PHẨMHOÀN TRẢ
2200,00020%2,000,0008Thể ThaoNhận Cùng Lúc
3200,00030%3,000,00010
4 trở lênThành viên VIP - Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc "Hỗ trợ trực tuyến") để nhận thưởng độc quyền.Cách Tham Gia:

 1. Thành viên thực hiện gửi tiền vào 1 trong những ngày trong tháng (8,18,28), và sẽ được nhận ngay tiền thưởng nạp lại lên đến 3,000,000 VND.
 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" hoặc liên hệ nhân viên chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.
Điều Khoản & Điều Kiện:
 1. Thành viên có thể tham gian Khuyến Mãi vào 1 trong những ngày 8,18,28 trong tháng 12 năm 2018.
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên hợp lệ của K8.
 3. Thành viên hợp lệ cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gian Khuyến Mãi.
 4. Thưởng 20% và 30% vào 1 trong những ngày 8,18,28 trong Tháng 12 sẽ dựa trên Cấp Sao của thành viên hợp lệ tại thời điểm yêu cầu tham gia Khuyến Mãi (như bảng trên).
 5. Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng một lần trong Tháng 12.
 6. Thành viên hợp lệ cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 7. Thành viên hợp lệ cần hoàn tất yêu cầu vòng cược của chương trình khuyến mãi trước khi yêu cầu rút tiền hoặc nhận tham gia chương trình Khuyến Mãi tiếp theo.
  Ví dụ:

  Chuyển quỹ vào tài khoản Casino 200,000 VND
  Nhận Thưởng 30% Khuyến Mãi = 200,000 x 30% = 60,000 VND
  Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 60,000) x 10 = 2,600,000 VND

 8. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版
CẤP SAOGỬI TỐI THIỂU
(VND)
THƯỞNGTHƯỞNG TỐI ĐA
(VND)
VÒNG CƯỢCSẢN PHẨMHOÀN TRẢ
2200,00020%2,000,0008Thể ThaoNhận Cùng Lúc
3200,00030%3,000,00010
4 trở lênThành viên VIP - Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc "Hỗ trợ trực tuyến") để nhận thưởng độc quyền.Cách Tham Gia:

 1. Thành viên thực hiện gửi tiền vào 1 trong những ngày trong tháng (8,18,28), và sẽ được nhận ngay tiền thưởng nạp lại lên đến 3,000,000 VND.
 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" hoặc liên hệ nhân viên chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.
Điều Khoản & Điều Kiện:
 1. Thành viên có thể tham gian Khuyến Mãi vào 1 trong những ngày 8,18,28 trong tháng 12 năm 2018.
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên hợp lệ của K8.
 3. Thành viên hợp lệ cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gian Khuyến Mãi.
 4. Thưởng 20% và 30% vào 1 trong những ngày 8,18,28 trong Tháng 12 sẽ dựa trên Cấp Sao của thành viên hợp lệ tại thời điểm yêu cầu tham gia Khuyến Mãi (như bảng trên).
 5. Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng một lần trong Tháng 12.
 6. Thành viên hợp lệ cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 7. Thành viên hợp lệ cần hoàn tất yêu cầu vòng cược của chương trình khuyến mãi trước khi yêu cầu rút tiền hoặc nhận tham gia chương trình Khuyến Mãi tiếp theo.
  Ví dụ:

  Chuyển quỹ vào tài khoản Casino 200,000 VND
  Nhận Thưởng 30% Khuyến Mãi = 200,000 x 30% = 60,000 VND
  Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 60,000) x 10 = 2,600,000 VND

 8. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版