Hủy bỏ

start: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版

Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/07/2019 đến 23:59:59 ngày 31/07/2019 (Giờ Việt Nam).

Điều Khoản & Điều Kiện
 1. Áp dụng cho tất cả thành viên đã gửi tiền thành công tại K8.
 2. Thành viên có vé cược thua hợp lệ tại các Sảnh Thể thao và có số đuôi may mắn như sau sẽ được hoàn trả tiền cược tương ứng :

  Mã Cược Có Số ĐuôiTỷ Lệ
  Tiền Cược
  Tối Thiểu
  Tiền Thưởng
  Tối Đa
  Áp Dụng
  88%200,000 VND8,000,000 VNDSảnh Thể Thao
  8818%
  88838%
  888868%
  8888888%
 3. Số tiền cược tối thiều : 200,000 VND
 4. Mỗi thành viên có thể nhận tối đa 8,000,000 VND trong thời gian khuyến mãi.
 5. Doanh thu cược yêu cầu : 3 Vòng
 6. Thời gian được tính từ 00:00:00 đến 23:59:59 trong ngày.
  Ví dụ:

  Mã số vé cược : 652988888
  Số tiền cược thua : 1,000,000 VND
  Tỷ Lệ thưởng : 88%
  Tiền hoàn cược thua : 1,000,000 * 88% = 880,000 VND
  Doanh thu cược yêu cầu : 2,640,000 VND

 7. Vé cược thua sẽ không được tính nếu thành viên chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu của chương trình khuyến mãi gửi tiền lần đầu.
 8. Các vé cược hòa , hủy , vô hiệu, cược hai bên và cược trong Number Game sẽ không được tính là vé cược hợp lệ.
 9. Thành viên cần liên hệ nhân viên Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và cung cấp mã vé cược để được nhận thưởng, trong vòng 24 giờ sau khi vé cược được thanh toán.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:1,3,5,7,9,11月使用页面模版
start: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版

Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/08/2019 đến 31/08/2019 (Giờ Việt Nam)

Điều Khoản & Điều Kiện
 1. Áp dụng cho tất cả thành viên đã gửi tiền thành công tại K8.
 2. Thành viên có vé cược thua hợp lệ tại các Sảnh Thể thao và có số đuôi may mắn như sau sẽ được hoàn trả tiền cược tương ứng :

  Mã Cược Có Số ĐuôiTỷ Lệ
  Tiền Cược
  Tối Thiểu
  Tiền Thưởng
  Tối Đa
  Áp Dụng
  88%200,000 VND8,000,000 VNDSảnh Thể Thao
  8818%
  88838%
  888868%
  8888888%
 3. Số tiền cược tối thiều : 200,000 VND
 4. Mỗi thành viên có thể nhận tối đa 8,000,000 VND trong thời gian khuyến mãi.
 5. Doanh thu cược yêu cầu : 3 Vòng
 6. Thời gian được tính từ 00:00:00 đến 23:59:59 trong ngày.
  Ví dụ:

  Mã số vé cược : 652988888
  Số tiền cược thua : 1,000,000 VND
  Tỷ Lệ thưởng : 88%
  Tiền hoàn cược thua : 1,000,000 * 88% = 880,000 VND
  Doanh thu cược yêu cầu : 2,640,000 VND

 7. Vé cược thua sẽ không được tính nếu thành viên chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu của chương trình khuyến mãi gửi tiền lần đầu.
 8. Các vé cược hòa , hủy , vô hiệu, cược hai bên và cược trong Number Game sẽ không được tính là vé cược hợp lệ.
 9. Thành viên cần liên hệ nhân viên Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và cung cấp mã vé cược để được nhận thưởng, trong vòng 24 giờ sau khi vé cược được thanh toán.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

end: 月份为:2,4,6,8,10,12月使用页面模版